Obligātais audits

Obligātais audits - ikgadēja obligātā auditoru pārbaude, kuras ietvaros tiek pētītas grāmatvedības atskaites un finanšu rādītāji. Kvalitatīvi veikt auditu var tikai pieredzējuši un augstu kvalificēti auditori.

Daudzi uzņēmumu vadītāji cenšas izvairīties no auditiem, jo bieži vien neredz atšķirību starp auditoru kompānijas veiktu auditu un nodokļu vai sanitārā dienesta pārbaudēm. Taču redzot, ko ikgadējais audits var sniegt uzņēmumam, attieksme pret to mainās. Ja jūsu organizācija atbilst visiem audita veikšanas kritērijiem, tas nozīmē, ka tā ir sabiedriski nozīmīga un ir sasniegusi jaunu biznesa attīstības līmeni. Sekmīgi veikts audits- sava veida «kvalitātes zīme» - , kas parāda piegādātājiem, pircējiem, kreditoriem un investoriem , kā arī citām ieinteresētajām personām, ka jūsu uzņēmumam ir veiksmīgi sakārtota atskaišu sistēma, finanšu rādītāji ir ticami, budžeta aprēķini ir korekti. Tas samazina iespēju, ka radīsies problēmas ar Valsts ieņemumu dienestu.

Slēdzot līgumu ar «Latimira un Partneri» jūs varat būt pārliecināti, ka finanšu un grāmatvedības sistēmas analīze tiks veikta saskaņā ar visaugstākajiem profesionālajiem standartiem.

Audita plāns un programma nosaka raksturu, laika ietvarus un ieplānotās audita procedūras, kas nepieciešamas, lai veiktu auditu saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Audita programma ir instrukciju komplekts auditoram, kā arī pārbaudes un kontroles mehānismi, lai darbs tiktu paveikts pienācīgi. Šī programma ļauj izanalizēt riskus un veltīt maksimālo uzmanību problemātiskām atskaites vietām. Tā arī ir kontroles un pārbaudes veids, lai pārliecinātos, ka darbs ir izdarīts kvalitatīvi un ar optimālām izmaksām. Rezultāts būs auditoru atzinums, kā arī rakstiska vēstule klienta uzņēmuma vadībai, kurā mūsu speciālisti aprakstīs piezīmes un rekomendācijas.

Audits nav administratīvā barjera, kas apgrūtina uzņēmēju un palielina izmaksas. Audits palīdz uzņēmējam efektīvāk pārvaldīt savu kapitālu, tā radot lielākas iespējas iegūt peļņu vai to palielināt.

Obligātais audits nepieciešams kompānijām, kurām izpildās divi no minētajiem kritērijiem:

  • Pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas apjomi viena gada laikā pārsniedz 500 tūkstošus latu,
  • Aktīvu bilances suma atskaites gadā pārsniedz 250 tūkstošus latu,
  • Vidējais nodarbināto skaits gada laikā ir vidēji 25 cilvēki.