Nodokļu audits

Nodokļu audits ir viens no pieprasītākajiem auditu veidiem.

Nodokļu audita mērķis ir pieļauto sistēmas kļūdu ekspertīze grāmatvedības un nodokļu atskaitēs, kā arī to novēršanas sistēmas izstrāde.

Nodokļu audita laikā tiek pētītas nodokļu datu bāzes, katram nodokļu veidam atsevišķi. Tiek veikta nodokļu atskaišu un nodokļu uzskaites sistēmas rādītāju analīze, kā kompleksi, tā pa atsevišķām nodokļu kategorijām. Audita laikā tiek veikts nodokļu sistēmas apkopojums un informācijas analīze par nodokļu maksātāju un iespējamā nodokļu politikas optimizācija. Nodokļu audits palīdz objektīvi novērtēt,nodokļu aprēķinu pareizību un samaksāt nodokļus par konkrēto periodu.

Nodokļu audita rezultāts - uzņēmuma nodokļu risku izvērtējums un to optimizācija. Audita beigās jūs iegūstiet profesionāļu rekomendācijas par to, kā labot ieviesušās kļūdas.

Nodokļu audits palīdzēs jums izvairīties no nodokļu riskiem un soda no uzraugošo institūciju puses. Jums parādīsies reāla iespēja novērst nevēlamas finansiālās sekas, kas varētu rasties pēc nodokļu inspektoru pārbaudēm jūsu uzņēmumā. Mūsu speciālistiem ir pieredze komunikācijā ar valsts institūcijām un mēs spēsim aizstāvēt jūsu intereses tiesā. Esam gatavi līdzdarboties kontrolējošo iestāžu pārbaudēs un veicināt pozitīvu iznākumu strīdos, kas saistīti ar nodokļu jautājumiem.

Nodokļu audits ir neatkarīga pārbaude, kurā pēta:

  • Pareizību nodokļu bāzēs katrā nodokļu veidā, nodokļu maksas aprēķināšanā un samaksā par noteikto periodu,
  • Vai grāmatvedības un nodokļu atskaites ir izveidotas saskaņā ar esošo likumdošanu.