Grāmatvedības atskaites pārbaudes

Mēs piedāvājam grāmatvedības uzskaites pārbaudes. Pārbaudi veic kvalificēti speciālisti ar lielu pieredzi grāmatvedībā. Ņemot vērā klienta vēlmes,, mēs varam veikt komplekso pārbaudi vai tikai kādu daļu no grāmatvedības sistēmas.

Visi auditoru secinājumi tiek apkopoti pilnīgā, vispusīgā, objektīvā informācijas analīzē. Mūsu speciālisti veiks pārbaudi ne tikai no grāmatvedības skatupunkta, bet arī no tā, cik efektīva ir grāmatvedības sistēma uzņēmumā.

Procesā mēs pārbaudīsim:

  • Aprēķinu pareizību, kas saistīti ar darba apmaksu;
  • Izvērtēsim izvēlēto grāmatvedības uzskaites politiku;
  • Analizēsim dokumentācijas pareizību;
  • Pārbaudīsim uzticamību un ziņu pilnīgumu, kas saistīta ar grāmatvedības uzskaiti.