Visaptveroša izpēte par kompānijas darbību

Pakalpojums ir arī zināms kā «Due diligence» (DueD). Metode sastāv no finanšu un citas apkopotās informācijas analīzes, kas palīdz uzņēmuma vadībai pieņemt izsvērtus lēmumus. Ar «DueD» tiek izvērtēti iespējamie riski, piemēram, finanšu un juridiskie u.c.. Informācijas vākšanas procesā tiek izskatīta jebkura informācija, neatkarīgi no tās izcelsmes.

Gala rezultātā klients iegūst detalizētu sava vai cita izpētāmā uzņēmuma finanšu rādītāju izvērtējumu, kurā papildus ziņojumam pielikumā tiek pievienots arī ekspertu vērtējums un informācijas avotu saraksts.