EIROPAS PROJEKTU PĀRBAUDES

Finanses

Sniedzam konsultatīvu atbalstu un arī īstenojam projektu pārbaudes, lai pārliecinātos, ka ES fondu līdzekļi ir izmantoti atbilstoši projekta mērķiem un Eiropas nodokļu maksātāju nauda ir ieguldīta mērķtiecīgi un pārdomāti.