GADA PĀRSKATA REVĪZIJA

Saskaņā ar Latvijas likumiem

Veiktās revīzijas rezultātu sniedzam kvalitatīvu ziņojumu. Gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzija ietver arī grāmatvedības pārbaudi, lai noskaidrotu, vai tā atbilst grāmatvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzijā arī noskaidro, vai ir ievērotas gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

Saskaņā ar Starptausikajiem grāmatvedības likumiem

Izvērtējam vai finanšu pārskatos nav neatbilstību un vai finanšu pārskats sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām un grāmatvedības standartiem un izsakām atzinumu par sastādītajiem finanšu pārskatiem saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības likumiem. Mums ir liela pieredze veicot starptautiskus finanšu pārskatus. Vienmēr sniedzam klientiem vērtīgus norādījumus un palīdzam sakārtot visu atbilstoši starptaustiskajiem likumiem.