JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS

Finanšu analīze

Finanšu analīze dod iespēju izvērtēt attiecīgā uzņēmuma likviditātes, aktivitātes, kapitāla struktūras un ienesīguma rādītājus. Finanšu analīzes pārskatā redzams uzņēmuma finanšu rādītāju novērtējums un no tā var daudz ko secināt un šo informāciju pareizi izmantojot var sasniegt labākus rezultātus. Rūpīgi un kvalitātīvi sastādīti finanšu analīze būs noderīgs instruments lēmumu pieņemšanā.

Pareizs noformējums un kārtība dokumentos ir uzņēmuma pamatakmens. Palīdzam saviem klientiem dažādu dokumentu sagatavošanā. Situācijas ir dažādas un mēs spējam ātri, kvalitatīvi pielāgot, salabot un sagatavot nepieciešamo.