VIDEI DRAUDZĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBA

Daba, vide un Dabas resursu ieguve uzliek atbildību šo resursu izmantotājiem. Ir būtiski apzināties un sakārtot nodokļu saistības par šo resursu izmantošanu. Sniegsim konsultācijas un iziesim cauri likumdošanai ar klientiem, jo dabas resursa nodokļa likmes ir dažādas.

Dabas resursa nodokļu kategorijas:

  • Dabas resursu ieguve
  • Ūdeņu ieguve​
  • Atkritumu apglabāšana
  • Gaisa piesārņošana
  • Ūdeņu piesārņošana​
  • Videi kaitīgas preces
  • Preču un izstrādājumu iepakojums un vienreiz lietojamie galda trauki un piederumi​
  • Radioaktīvās vielas​
  • Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles) ​